Elektrik Tesisat Raporu

Fabrikalar, işletmeler ve diğer binalar elektrik tesisatı uygunluk raporu alarak başta can güvenliği olmak üzere pek çok riski oluşum öncesinde engellemiş olur. Kanunen fabrika ve büyük işletmeler için her yıl yaptırılmak zorunda olan elektrik tesisatı uygunluk raporu Avcıoğlu güvencesi ve uzmanlığı ile en uygun fiyatlarla firmalara gerekli kontrollerin yapılmasının ardından verilebilmektedir.

Fabrikalar, imalathaneler, üretim tesisleri ve diğer sanayi işletmelerinin düzenli olarak yaptırması gereken elektrik tesisatı uygunluğu için yapılan işlemler özetle şu şekildedir:

Fabrika veya tesis içindeki aydınlatma sistemlerinin kontrolü,
Elektrik panoları ve enerji hatlarının kontrolü,
Makine ve teçhizat parkuru alanlarının olası risklere karşı kontrolü,
Olağan üstü durumlarda meydana gelebilecek olası risklere karşı enerji hatlarının insan sağlığına oluşturacağı tehditlere karşı kontrolü,
Yanıcı, patlayıcı, parlayıcı vb. üretim tesislerinde olası risklere karşı bu maddelerin bulunduğu alanlardaki tesisatın kontrolü,
ve daha pek çok teknik konu maddeler halinde bu kontrol sırasında işaretlenerek uygunlukları kontrol edilir. Uygun olmayan maddeler ile ilgili yapılması gerekenler firmaya iletilerek eksikliklerin giderilmesi talep edilir ve firmanın bu eksiklikleri gidermesinin ardından revize için yetkili firma tekrar kontrollerini yaparak elektrik tesisat uygunluk raporunu tamamlar.

elektrik-tesisat-uygunluk-raporu_2Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporunda Yer Alan Bilgiler
Yetkili kurumca verilecek olan elektrik tesisat muayene raporunda şu bilgiler de yer almaktadır:

Tesisle ilgili bilgiler,
Muayene ve kontrolleri yapan, onaylayan kişiler / firmalarla ilgili bilgiler,
Tesiste kontrolü yapılan noktalar ve bu noktalara ait sonuçlar,
Varsa kontrol esnasında görülen eksiklikler ve eksikliklerin giderilmesi için yapılması gerekenler,
Son olarak ise raporun sonuç bölümünde yer alan uygunluk durumu
rapor ekinde yer alan bilgiler arasındadır.

Pek çok firma yıllık olarak yapılan muayenelerde ilk seferki kontroller de eksikliklerin tespit edilmesini ve sonrasında bu eksikliklerin giderilerek revize kontroller ile muayenenin sonuçlandırılmasını ister. Çünkü yıl boyunca tesislerin elektrik tesisatlarında meydana gelebilecek pek çok arıza bulunmaktadır. Ayrıca yıl boyunca tesislerde yapılan yeni makine ve teçhizat sistemleri de bu sayede kontrollerden geçmiş olur.

Avcıoğlu MÜHENDİSLİK olarak elektrik tesisat muayene ve uygunluk raporunun düzenlenmesinde firmaların ihtiyaçlarının karşılıyor ve kendilerine bu alanda neler yapılacağı ile ilgili de destek sağlıyoruz. Yapılacak işlemler hakkında bizimle iletişime geçerek detaylı bilgi ve teklif alabilirsiniz.